Thứ bảy, 16/02/2019

Tập cận bình quân đội trung quốc chuẩn bị chiến tranh biển đông đài loan

06/01/2019 04:10

Yêu cầu đó được đưa ra tại cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Quân uỷ trung ương và sau đó được phát trên đài truyền hình quốc gia. “Tất cả các…

lên đầu trang